En human mixer

I verkstäder som anordnats under har man tagit fasta på vad som skiljer Helsingfors från andra städer. Ungefär hundra helsingforsare – skapare av ett livskraftigt, välmående och mångkulturellt Helsingfors inom olika branscher – har deltagit i verkstäderna. De är företagare, forskare, tjänstemän, verkställande direktörer och studenter, men framför allt stadsbor. I verkstäderna fick vi svar…

Läs mer

Ett Helsingfors

Styrgruppen för varumärkesarbetet består av påverkare från stadens ämbetsverk och samarbetsorganisationer. Många av gruppmedlemmarna önskar att varumärkesarbetet ska resultera i “Ett Helsingfors” och en ny, mer enstämmig verksamhetskultur. ”Ett Helsingfors” betyder inte en enhetskultur, utan tvärtom. Mångkulturen måste omvandlas till en styrka för Helsingfors. Tommi Laitio på ungdomscentralen konstaterade: ”Enhet förknippas ofta med en kultur…

Läs mer

“Ett havsnära läge och en småstad med förargliga regler”

Kuudes Kerros, Helsingfors stads partner i varumärkesprojektet, har observerat nuläget och utvecklingsriktningar i Helsingfors med hjälp av intervjuer med opinionsbildare. Denna gång var resultaten föga överraskande. Alla som känner till staden talade i unison om dess goda och dåliga sidor. Helsingfors har ett havsnära läge, men det är samtidigt en småstad med förargliga regler.  …

Läs mer

”Kylan lockar datacenter.” Och liv lockar människor

Under sommaren har en enorm mängd undersökningar om Helsingfors analyserats, från turism till utvecklingen av markområden. Som en ny undersökning genomfördes en imageenkät om Helsingfors, riktad till ungdomar i tio länder. Den dåliga kännedomen om Helsingfors till och med i närliggande områden väckte oss till insikt. De viktigaste föreställningarna hos svenska ungdomar sammanfattas i tre…

Läs mer

Pengar och kärlek

Det första skedet i arbetet startade i juni 2015 och avslutas i mars 2016. Arbetet är hela tiden öppet “på hälft”. Via bloggen kan du följa i realtid hur Helsingforsberättelsen byggs upp. Under sommaren genomfördes en omfattande bakgrundsundersökning om nuläget i Helsingfors och stadens internationella anseende. Arbetet har bestått av analyser av tiotals forskningsrapporter, intervjuer…

Läs mer

Konkurrenterna spurtar. Några framgångshistorier

I konkurrentjämförelsen fick vi beröring med 16 städer som i något avseende är mycket lika Helsingfors: de kan vara besynnerliga, ha en bra livskvalitet, attrahera kompetens eller skapa urbana uppfinningar. Det gemensamma för största delen av våra konkurrenter är att de har omvänt en intern eller extern kris till framgång. Till exempel Tallinn har blivit…

Läs mer