Sammanfattningar från undersökningsfasen

I varumärkesprojektet om Helsingfors har en omfattande kvalitativ undersökningsfas, som pågått i nästan fem månader, nu slutförts. Under denna tid har vi genomfört en kartläggning över Helsingfors styrkor och svagheter samt observerat utsikterna för den närmaste framtiden.

Materialet har bestått av en stor mängd undersökningar, personintervjuer, upplevelsekartor för olika målgrupper, konkurrentanalyser och verkstäder där olika teman har behandlats. Cirka tvåhundra stadsbor har deltagit i kartläggningen i startskedet.

Bekanta dig med sammanställningarna:

1) Sammanfattning av undersökningarna och intervjuerna

2) Sammanfattning av undersökningarna

3) Sammanfattning av intervjuerna

4) Jämförelse med konkurrentstäderna

5) Konkurrentstäderna och Helsingfors

6) Upplevelsekartor

 

 

Kommentera