Konkurrenterna spurtar. Några framgångshistorier

I konkurrentjämförelsen fick vi beröring med 16 städer som i något avseende är mycket lika Helsingfors: de kan vara besynnerliga, ha en bra livskvalitet, attrahera kompetens eller skapa urbana uppfinningar.

Det gemensamma för största delen av våra konkurrenter är att de har omvänt en intern eller extern kris till framgång.

Till exempel Tallinn har blivit en europeisk stad i en handvändning och          efterblivenheten har bytts ut mot inspiration och öppenhet. Olika stadsdelar har   blomstrat upp på nytt, och turisterna har också blivit medvetna om detta. Estland har            länge haft ett utvandringsöverskott, men har till slut kunnat minska utvandringen efter      att sysselsättningen har ökat. Många återflyttare återvänder från utlandet.

Ett annat exempel är Vancouver, en låglänt kuststad, som är i fara på grund av klimatförändringen. Staden satsar och profilerar sig kraftigt som en modellstad för hållbar utveckling.

Finland släpar efter – vad gör huvudstaden?

Sammandrag av jämförelse med konkurrentstäder (PDF)

Sammandrag (PDF)

Text och bild: Riikka Lahdensuo

Kommentera