Ett Helsingfors

Styrgruppen för varumärkesarbetet består av påverkare från stadens ämbetsverk och samarbetsorganisationer. Många av gruppmedlemmarna önskar att varumärkesarbetet ska resultera i “Ett Helsingfors” och en ny, mer enstämmig verksamhetskultur.

”Ett Helsingfors” betyder inte en enhetskultur, utan tvärtom. Mångkulturen måste omvandlas till en styrka för Helsingfors.

Tommi Laitio på ungdomscentralen konstaterade: ”Enhet förknippas ofta med en kultur av oföränderlighet, trots att enhetligare också kan vara mer annorlunda. Tänk om Helsingfors skulle vara snällare än andra?”

En Helsingforsgrej?

Differentieringen kan inte vara liten och betydelselös – med risk för att Helsingfors inte vore unikast i världen i någon fråga. Stuba Nikula på kulturcentralen inflikade: ”Även om vi kunde finna något helt unikt, vore det troligtvis något rätt betydelselöst, som ‘Helsingfors – världens bästa plats att simma i vak i en tätort’.”

Det finns redan flera starka varumärken i världen, som har förknippat sig själva med en egenskap som hör till många andra. Köpenhamn är knappast världens enda öppna och gröna stad.

Upplevelsen av olikhet berättar om en känsla som förknippas med platsen och som symboliseras på olika sätt. Eiffeltornet berättar historien om Paris, kärleken stad. Olika monument och landmärken räcker emellertid inte ensamma till för att skapa differentiering.

Definieringen av olikhet kräver ett svar på frågan “i relation till vem?”. Vid varumärkesarbetet har man tagit reda på i vilka kategorier och med vem man konkurrerar.

Vid varumärkesdefinitionen utnyttjas de bästa sidorna på alla nivåer: Europa, Norden, Finland, Helsingfors, stadsdelar. Helsingfors kan till exempel förknippas med alla nordiska goda egenskaper, som trygghet, natur, jämlikhet och tidigt anammande av teknik. Utöver dessa måste vi hitta en “Helsingforsgrej”.

I Helsingfors genomförs bra marknadsföring. Vi har ändå lyckats locka färre besökare än våra närmaste konkurrenter. Hur kan vi få allt fler människor att bli intresserade av Helsingfors?

Många blir inspirerade av förändring. Vad betyder det för oss?

Brand kvaliteter (PDF)

Styrgruppens medlemmar (PDF)

Kommentera