En human mixer

I verkstäder som anordnats under har man tagit fasta på vad som skiljer Helsingfors från andra städer.

Ungefär hundra helsingforsare – skapare av ett livskraftigt, välmående och mångkulturellt Helsingfors inom olika branscher – har deltagit i verkstäderna. De är företagare, forskare, tjänstemän, verkställande direktörer och studenter, men framför allt stadsbor.

I verkstäderna fick vi svar på vad som talas om oss och vad som borde talas om oss.

”Helsingfors är en human mixer”, sammanfattade ett verkstadsteam efter en diskussion på en och en halv timme.

”På vilket annat ställe i världen möts teknik och design på samma sätt som i Helsingfors?”, frågade Nicolas Dolenc, ansvarig producent för teknik- och uppstartsevenemanget Slush.

I detta kreativa paket ingår en strävan efter att göra gott. Till exempel uppmuntras företag och organisationer att söka smidigare lösningar för att bygga upp framtidens välfärdssamhälle inom programmet New Non-Profit, som lanseras den 11 november.

Den finländska uppstartsandan, där den finska sisun har en stor roll, behövs som drivkraft även på ett mer övergripande plan.

Helsingfors kan vara en plattform. Ett annat team konstaterade: ”Helsingfors är en betastad”. Det är tryggt att utföra tester här. Hierarkierna mellan människor är låga och det finns en högklassig kompetens som sträcker sig från ingenjörsvetenskaper till humanism och servicedesign. En blomstrande experimentell kultur behöver emellertid en tolerans för att saker är oavslutade och ibland misslyckas.

Verkstäderna blandade människor och tankar. De första temana för Helsingforsberättelsen håller på att tas fram ur det kreativa vimlet. Du kommer att få uppleva dem snart.

Text och foto: Riikka Lahdensuo

 

Kommentera