De preliminära Helsingforsberättelserna

Det finns en miljon åsikter om Helsingfors – eller finns det?

I varumärkesprojektet om Helsingfors har en omfattande kvalitativ undersökningsfas, som pågått i nästan fem månader, nu slutförts. Under denna tid har vi genomfört en kartläggning över Helsingfors styrkor och svagheter och observerat utsikterna för den närmaste framtiden.

Materialet har bestått av en stor mängd undersökningar, personintervjuer, upplevelsekartor för olika målgrupper, konkurrentanalyser och verkstäder där olika teman har behandlats. Långt över hundra stadsbor har deltagit i kartläggningen i startskedet. Resultatet är teman för en Helsingforsberättelse som känns genuina.

 

Ett modigt språng

Enligt många stadsbor är Helsingfors känt för sin vackra inramning, som närheten till havet, stadsnaturen och arkitekturen. Det enda felet är att ett väsentligt innehåll som är intressant för utomstående saknas i paketet. Själva livet.

Enligt undersökningar är kännedomen om Helsingfors dålig och staden anses inte vara intressant. Samtidigt efterlyser Finland mer arbete och livskraft. Helsingforsarna måste ta ett modigt språng i någon riktning. Om vi inte ändras så vissnar vi bort.

Observationen av femton utländska jämförelsestäder gav ett tips: en stad som klarar sig kan bli framgångsrik, om tillräckligt många stadsbor gör ett val om en ny riktning i sitt arbete och sin verksamhet.

Det saknar betydelse om någon plats blir “världens mest tilltalande stad” mätt i absoluta mått. En gemensam vilja är det som man drar ifrån andra med. Om vi ambitiöst gör vår egen miljö bättre, så ökar också anseendet nästan obemärkt.

 

Vad berör människorna?

”Det mest krävande med att skapa ett varumärke för en stad är att bilda en bred förståelse för kunderna och omvandla den till ett gemensamt budskap”, säger Tiina Toivola på designbyrån Kuudes Kerros.

Stadens ”kunder” är bland annat invånarna, experterna, investerarna och turisterna. Ofta talar man om dessa roller, även om det finns en människa bakom dem. Hon berörs av mycket mänskliga faktorer.

Helsingfors har inte varit ett mål för massturism. Hit kommer välbärgade människor som uppskattar livskvalitet – de som tycker att tid för dem själva är viktigare än pengar, de som vill uppleva både lugnet och pulsen, de som vill göra betydelsefulla saker och som uppskattar kreativitet och mångformighet.

Dessa behov är universella och berör många människor i hela världen.

 

Det viktigaste skedet

”En stark Helsingforsberättelse skapas om den förenar tillräckligt många”, säger Outi Leppälä på Helsingfors stads marknadsföringsenhet.

Alla som berörs av Helsingforsberättelsen äger och delar den. Därför är nästa skede i varumärkesarbetet det allra viktigaste i processen: under de fem kommande veckorna kan alla som är intresserade av staden utvärdera preliminära teman för berättelsen.

Blicka modigt framåt när du tänker på ditt Helsingfors. Är ditt Helsingfors 2020:

En stad med mer tid för att leva?

En stad vars lugn och puls ger mig energi?

En stad där vi skapar välfärd tillsammans?

Världens bästa stad för mig att förverkliga mig själv i?

 

Eller något helt annat?

 

Text: Riikka Lahdensuo
Foto: Jussi Hellsten 

————————————————————————————————————————-

Mitt Helsingfors 2020:

En stad med mer tid för att leva?

Det är viktigt för mig att kunna ta några timmar per dag för saker som intresserar mig själv. Därför är tid det viktigaste i framtidens Helsingfors. Det har vi mer av än andra ställen.

Vardagen rullar på smidigt i Helsingfors, eftersom staden är lämpligt stor, fungerande och trygg. Arbete utförs i en teknologisk, men samtidigt öppen och mänsklig miljö. Avstånden är korta och kretsarna är tillräckligt små. Turisterna trivs också, eftersom man hinner göra många olika saker i Helsingfors under bara en dag.

I Helsingfors bor avspända stadsbor som inte behöver stå stilla i rusningstrafik i flera timmar eller sitta och kura på kontoret, om jobbet kan skötas på distans. Det blir mer tid över, och denna tid kan alla använda precis som de vill.

 

En stad vars lugn och puls ger mig energi?

Jag vill att staden ska ladda mina batterier i stället för att tömma dem. Helsingfors är en uppfriskande stad, där pulsen och lugnet ligger bara några steg från varandra. I vilken annan huvudstad kan du meta eller ligga i en hängmatta nästan mitt i staden?

Utöver pulsen och lugnet är Helsingfors fullt av fascinerande kontraster, och det är den unika kombinationen av dem som vi är kända för i framtiden. Kontraster som stad och natur, sommar och vinter, ljus och mörker, familj och arbetsliv.

Helsingfors är ett eftertraktat ställe att arbeta på tack vare en produktiv atmosfär som samtidigt är öppen och vänlig. Stadsborna mår bra eftersom vardagen inte konsumerar al

 

En stad där vi skapar välfärd tillsammans?

För mig är det viktigt att göra saker som gör en skillnad. Därför vill jag att Helsingfors ska vara känd som en stad för den nya tidens gemenskap, där stadsborna tillsammans bygger upp världens bästa vardag.

En av oss gör gott i sin närmaste krets, en annan deltar i evenemang i sin stadsdel och en tredje vill lära världens barn att programmera.

Teknik, effektiva nätverk och sociala medier gör det möjligt att goda idéer snabbt får vind i seglen här. Helsingfors är känd som en uppfinningsrik stad, där vi stadsbor tillsammans bygger upp en ny slags välfärdsmodell. En där vi modigt tar hand om varandra.

 

Världens bästa stad för mig att förverkliga mig själv i?

För mig är det viktigt att jag vår vara mig själv, äkta. Ur det föds kreativitet, energi och nya saker. Helsingfors är känt för att alla kan vara som de vill här, oavsett hur originella eller vanliga de är. Äktheten skapar ständigt ny stadskultur och intressanta evenemang.

Helsingfors är känd som en stad med en kreativ atmosfär och en stark experimentell kultur. Här föds fördomsfria innovationer och allt som avviker från det traditionella. Förutom stadsborna njuter även affärslivet och turister av den galna, originella atmosfären.

Kommentera