Tutkimusvaiheen yhteenvedot

Helsingin brändiprojektin aikana on tehty kartoitus Helsingin vahvuuksista ja heikkouksista sekä havainnoitu lähitulevaisuuden näkymiä.

Materiaalina on ollut tutkimuksia, henkilöhaastatteluja, eri kohderyhmien kokemuskarttoja, kilpailija-analyyseja ja teemoja työstäviä työpajoja. Noin parisataa kaupunkilaista osallistui alkuvaiheen kartoitukseen ja testausvaiheessa mukana oli useita tuhansia helsinkiläisiä.

Voit tutustua koosteisiin:

1)  Yhteenveto tutkimuksista ja haastatteluista

2)  Tutkimusten yhteenveto

3) Haastattelujen yhteenveto

4) Kilpailijakaupunkien vertailu

5) Kilpailijakaupungit ja Helsinki

6) Kokemuskartat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerro ja kommentoi