De som skapar Helsingfors är de bästa varumärkesbyggarna

Att göra varumärket Helsingfors klarare är inte bara ett marknadsföringsprojekt. Förhoppningsvis är det något mer.

De bästa platserna är intressanta på grund av en inspirerande atmosfär. Mycket springer ur Helsingforsbornas välfärd. Invånare som är stolta över sin stad är den bästa reklamen.

Vi kan inte längre tänka att vi betjänar invånare, turister, experter och investerare skilt för sig. Varje besökare kan vara en potentiell ”helsingforsare i sinnet”, som investerar tid, pengar och kärlek i Helsingfors.


  • Allt
  • Faktum
  • Info
  • Nyheter