Pengar och kärlek

Det första skedet i arbetet startade i juni 2015 och avslutas i mars 2016. Arbetet är hela tiden öppet “på hälft”. Via bloggen kan du följa i realtid hur Helsingforsberättelsen byggs upp.

Under sommaren genomfördes en omfattande bakgrundsundersökning om nuläget i Helsingfors och stadens internationella anseende. Arbetet har bestått av analyser av tiotals forskningsrapporter, intervjuer av trettio opinionsbildare och en jämförelse av konkurrentstäder.

Undersökningen fortsatte i september med verkstäder riktade till flera olika intressentgrupper. I verkstäderna har vi grävt djupare i vad som skiljer Helsingfors från andra städer. De första förslagen till Helsingforsberättelsen håller på att ta form.

Helsingforsborna kommer att få kommentera teman för Helsingforsberättelsen i månadsskiftet oktober–november. Alternativen kan kommenteras på nätet eller på evenemang som staden arrangerar. Vi informerar mer om påverkningsplatserna senare.

Som ett resultat av varumärkesarbetet skapas fem olika riktgivande marknadsföringsplaner i vår. Som bäst ger det praktiska idéer och verktyg för dig att berätta din egen Helsingforsberättelse.

Helsingfors stad har reserverat 500 000 € för att skapa ett varumärke och utveckla stadsmarknadsföringen under 2014–2016. Då inga ökade marknadsföringsresurser utlovas, framhävs kreativa idéer, djärva val och partnerskap vid förverkligandet av varumärkeskonceptet.

Text och bild: Riikka Lahdensuo

Kommentera