”Kylan lockar datacenter.” Och liv lockar människor

Under sommaren har en enorm mängd undersökningar om Helsingfors analyserats, från turism till utvecklingen av markområden. Som en ny undersökning genomfördes en imageenkät om Helsingfors, riktad till ungdomar i tio länder.

Den dåliga kännedomen om Helsingfors till och med i närliggande områden väckte oss till insikt. De viktigaste föreställningarna hos svenska ungdomar sammanfattas i tre ord: Finland, huvudstad, tråkig.

ruotsi 2wordle 3

I somras samlade vi in erfarenheter av Helsingfors i bilder. Turister, Helsingforsbor och människor som råkade besöka staden beskrev med egna ord och bilder hur de upplever Helsingfors. Till vår överraskning var bilderna rätt lika: i huvudsak monument, rum, landskap. Vi hade väntat oss mer upptäckter relaterade till erfarenheter eller upplevelser, eller att olika människogruppers bilder skulle skilja sig mer från varandra.

Vi fick erfara att de upplevelser och fenomen som är kännetecknande för Helsingfors, dess personlighet, måste komma fram bättre även i stadens marknadsföring.  Det räcker inte med att vi marknadsför platser, mål och landskap. Vi fortsätter analysera bildmaterial och texter om Helsingfors bland annat på sociala medier under hösten.

Undersökningssammandrag (PDF)

Upplevelsekartor (PDF)

Text: Outi Leppälä

Bild: Riikka Lahdensuo

Kommentera