Imponerande studentmetropol

Alviina Alametsä är en aktivt engagerad studerande i Helsingfors. I uppgifter som hänför sig till studenternas intressebevakning har hon verkat i studentkåren vid Helsingfors universitet inom nätverket World Student Capital. För närvarande är Alviina verksam i styrelsen för Finlands studentkårers förbunds (FSF) med internationell intressebevakning och utvecklingssamarbete som sitt ansvarsområde. Att föra ut de godbitar som finns i Finland och i Helsingfors i världen är genom FSF en del av Alviinas liv.

 

Mer stadsbebyggelse till Helsingfors

Ordförandeskapet i World Student Capital har varit en av de mest givande och utmanande erfarenheterna i Alviinas karriär inom studenternas intressebevakning. I nätverket World Student Capital ingår student- och studerandekårerna i huvudstadsregionen och nätverket representerar närmare 100 000 högskolestuderande. Nätverket undersöker, kommunicerar och påverkar för att göra Helsingfors till världens bästa studentmetropol.

”Jag antog mig ordförandeskapet med den inställningen att om vi gör detta, så gör vi det stort. Med oss hade vi entusiastiska människor och vi fick igång nätverken.”

Ordförandeskapet kulminerade i offentliggörandet av undersökningen Studenternas stad i december 2015, där man speciellt lyfte fram att de studerande behöver fler förmånliga bostäder. Helsingfors möter önskemålen: efter att resultaten från undersökningen offentliggjordes meddelade staden att den ska bygga närmare 900 studentbostäder till.

Bristen på förmånliga bostäder är en utmaning för Helsingfors. “Av en studerandes inkomster går för närvarande i genomsnitt cirka 70 procent till boende och det är alldeles för mycket. Dessutom stannar internationella förmågor inte i Finland, och en orsak till detta är bostadspriserna. Talangfulla människor borde ha råd att bo i Helsingfors och använda Helsingfors tjänster.”

Alviina ser saker som kan utvecklas även vid byggandet en tätare stad.

”Vi borde vara ännu ambitiösare. Det finns modeller för att bygga tätare och högre. Vi får inte förstöra och tränga undan naturen för boendet.”

 

Likvärdiga möjligheter att påverka

”I Helsingfors är naturen och luften ren. Naturskyddsområdena ger möjlighet till avkoppling och i staden kan man njuta av konst. Det råder rätt sorts aktivitet och det finns lysande förutsättningar att utveckla företagandet.”  Man kunde vidareutveckla dessa trumfkort som Helsingfors har enligt Alviina.

Efter att ha flyttat från Jokela till Helsingfors var Alviina överraskad över de möjligheter att påverka som staden erbjuder och att medverka i organisationer som väcker det egna intresset. ”Möjligheterna är av en helt annan klass jämförda med de som finns i små städer.”

Finlands och Helsingfors rikedom är de genuina och likvärdiga möjligheterna att påverka. Om man vill går det att ta del i olika påverkningsmöjligheter oberoende av vilken bakgrund man har.

Ett sporrande exempel på betydelsen av egen aktivitet fick Alviina snart efter att hon hade flyttat till Helsingfors. Till många ungas förargelse hade staden två år tidigare rivit Braheplanens skejtpark.

Som ett av sina första initiativ i Helsingfors miljönämnd samarbetade Alviina år 2013 med suppleant Vesa Korkkula för att påvisa att bullerstörningarna från skejtparken är mindre än man trott. De hoppades att man skulle göra skejtparken permanent och restaurera den. Till slut gav både miljönämnden och nämnden för allmänna arbeten positiva utlåtanden om ärendet.

Senare var Alviina på promenad i Berghäll och hörde ljudet från skejtande. “Skejtparken var full av aktivitet. Det var roligt att se kommunalpolitikens effekter i praktiken. I stället för att förbjuda borde man gynna de ungas möjligheter till fritidssysselsättning.”

 

Text: Laura Kylliäinen
Bild: Sebastian Trzaska

 

Alviina Alametsä utsåg Helsingfors till en framtidsaktör Leena Pihlajamäki.

 

 

Kommentera