Helsingfors stadsstyrelse fick en redogörelse av varumärkesarbetet

Helsingfors stadsstyrelse fick en rapport om den nuvarande fasen av det pågående marknadsföringsarbetet och gav tips om fortsatta förberedelser under sitt första möte år 2016. En plan för utvecklingen av marknadsföringen preciseras under våren.

Vad gäller stadens varumärkeskoncept såg de intervjuade experterna och de boende, studenter, turister och egenföretagare som deltog i diskussionen i verkstäder och via nätet 2020-talets Helsingfors som en stad där man påverkar lösningen på betydande problem och tillsammans bygger världens mest framstegsvänliga vardag.

I varumärkeskonceptet har Helsingfors som mål att vara känt för livskvaliteten och de modiga experiment och innovationer inom ren teknologi och digitalisering som kommer att förändra världen och skapa välbefinnande. Helsingfors vill bygga en smidig och säker vardag, som möjliggör grundläggande tjänster i världsklass. Invånarna får tid och energi över för att delta och även för att skapa egen, ny stadskultur.

Helsingfors olika kontraster – såsom staden och naturen, pulsen och lugnet, vetenskapen och konsten – skapar tillsammans en ny urban energi. Det leder till en attraktiv, originell stadskultur och unika evenemang.

Marknadsförings- och varumärkesarbetet som grundar sig på Helsingfors strategiprogram inleddes i juni 2015. Man bjöd samtidigt in stadsborna att delta. Helsingforsare och besökare i staden har kommenterat stadens styrkor och svagheter och hur det framtida Helsingfors kommer att se ut. Man har hållit verkstäder och träffat människor på torget i Kamppi och vid andra sammankomster.

Marknadsföringsstrategin färdigställs under våren utifrån det varumärkeskoncept som valts ut. Där fastställs vad Helsingfors siktar på i sin stadsmarknadsföring, vilka budskap marknadsföringen ska förmedla och hur marknadsföringen kommer att genomföras under de följande fyra åren.

Tack till alla som bidragit! Förberedelserna går från ord till handling – samarbetet fortsätter.

 

Kommentera