Helsingfors, min kära

Pablo Riquelme är en av Finlands första stadsformgivare. Han har arbetat inom olika designprojekt och -uppdrag på Helsingfors stad sedan våren 2014. Pablo är ursprungligen snickare, och han studerade formgivning bland annat vid Konstindustriella högskolan, genomgått IDBM-programmet och gjort en lång karriär inom varumärkesdesign.

“Jag vill införa ett tankesätt där slutanvändaren ligger i centrum för utvecklingen vid planeringen av offentliga rum. I mitt arbete betonar jag också ’basförnuft’, dvs. noggrannare utnyttjande av mänskliga resurser, tid och pengar.”

Pablo har medverkat i Helsingfors konstmuseums (HAM) varumärkes- och designteam i ett år och startat reformprocessen i HAM. Han deltog till exempel i sparrningen av designteamet för de offentliga lokalerna i HAM, bestående av studerande vid Aalto-universitetet.

“Min agenda är att ta med unga skapare till branschen, eftersom jag vet hur svårt det kan vara för unga designers att få sitt första projekt.”

 

Ett hem format efter en själv

För närvarande har Pablo Riquelme olika större projekt och flera mindre hjälp- och rådgivningsuppdrag på gång, med huvudfokus på social- och hälsovården.

Ett av projekten är Oman muotoinen koti, som genomförs i samarbete med ungdomscentralen. Det finns inga exakta uppgifter om antalet bostadslösa ungdomar i Helsingfors, men man uppskattar att det rör sig om över tusen personer. Projektet Oman muotoinen koti lyfter fram problemet.

Projektet har tre syften. Det första syftet att öka medvetenheten om bostadslösa ungdomar. Det andra är att bygga upp ett nätverk som försöker lösa problemen som ett samfund. Det tredje syftet är att söka olika lösningar på problemet genom experiment. Experimenten är till exempel att ungdomar och åldringar bor tillsammans samt olika former av tillfälligt boende. Ungdomen medverkar aktivt i allting – antingen som anställda eller som frivilliga.

“Det här är det vackraste projektet som jag har medverkat i. Projektet är viktigt och intressant i sig, men det för även samman människor från olika kulturer och sociala bakgrunder.”

 

En relation till Helsingfors

Pablo önskar att alla skulle ha en personlig relation till staden och försöka vara delaktiga i besluten. På detta sätt uppskattningen av den egna staden öka.

“Vi ska ta hand om staden. De offentliga rummen är våra, inte ‘ingens’.”

Pablo Riquelme är född i Chile, men han har bott i Finland i över 20 år. Enligt honom är beslutet att välja boplats till och med lika viktigt som att välja partner.

“Att välja var man ska bo är ett kritiskt beslut. Det påverkar allting och möjliggör allt annat. Vi väljer var vi ska bo baserat på känslor, medan vi till exempel väljer arbete baserat på förnuft.”

”Jag vet inte om Helsingfors har förfört mig – eller om det är jag som har förfört Helsingfors. Jag vet inte ens hur vår relation började. Det är dock mitt längsta kärleksförhållande.”

 

En kärleksförklaring till Helsingfors

”La ciudad de Helsinki ha sido mi hogar desde el año 1998,

Es el lugar donde he desarrollado mi profesión, he hecho amistades y he crecido como persona.

Lo que más aprecio de la ciudad es su relación con la naturaleza la escala humana de su arquitectura y la proximidad al mar, elemento que es muy importante para mi.

La relación que una persona desarrolla con el lugar donde elige vivir es siempre muy intima, en mi caso mi “romance” con Helsinki a sido mi relación más extensa e intensa con altos y bajos, encuentros y conflictos aún así siempre he elegido volver y darnos una nueva oportunidad. “

 

Text och foto: Siiri Mäkelä

 

Pablo Riquelme valde Katja Lindroos som skapare av Helsingfors framtid.

Kommentera