“Ett havsnära läge och en småstad med förargliga regler”

Kuudes Kerros, Helsingfors stads partner i varumärkesprojektet, har observerat nuläget och utvecklingsriktningar i Helsingfors med hjälp av intervjuer med opinionsbildare.

Denna gång var resultaten föga överraskande. Alla som känner till staden talade i unison om dess goda och dåliga sidor. Helsingfors har ett havsnära läge, men det är samtidigt en småstad med förargliga regler.

digium3wordle 3

 

Under de senaste åren har vi, det urbana skogsfolket, hämtat allemansrätten till staden. Under året har många områden fyllts av evenemang och tomma lokaler av människor. Helsingfors bara händer! Det här är en sanslöst fin plats.

Dream Beyond Helsinki/Urbaanit jokamiehen oikeudet (PDF)

Som jämförelse kan man säga att Köpenhamn i många avseenden är som Helsingfors – utom att den danska atmosfären fortfarande är mycket mer avslappnad. I höstnatten lyser Tivoli med tusentals cirkuslampor och människorna njuter av den vuxna nöjesparkens håvor. Nästa morgon skapar cyklisterna åter en puls i staden.

Vi vill alla ha ett pulserande Helsingfors, trots att det fortfarande är svårt för stadsmaskineriet att släppa regleringen och den formalistiska planeringen. Ibland är orsaken den tsartida lagen om tjänsteplikter eller kravet på jämlikt bemötande, medan stadsorganisationens stelhet och flerstämmighet ibland skapar fördröjningar. Helsingfors stads organisation omfattar 31 ämbetsverk och cirka 40 000 anställda. Det är lika mycket som invånarantalet i Träskända. Det finns gemensamma strategier och riktlinjer – och olika åsikter.

Drygt en miljon skapare av Helsingfors – i och utom tjänst, sysselsatta men inte sysslolösa – påverkar stadens stämning.

Text och bild: Riikka Lahdensuo

Sammandrag av intervjuer (PDF)

Kommentera