En fungerande stad för alla

Simo Vehmas har bott i Helsingfors i femton år. Under denna tid har han blivit en helsingforsare, förtjust i sin hemstad.

“Jag är en av de där jobbiga bondtölparna som nuförtiden tror att de är urbana Helsingforsbor. Jag har blivit förtjust i Helsingfors charm. Helsingfors är som en stad ska vara.”

Simo Vehmas är Finlands första och enda professor i handikappforskning. Handikappforskning är ett internationellt vetenskapsområde, men ännu i sin linda i Finland. Simo utvecklar undervisningen inom handikappforskning och specialiserar sig på teoretiska och filosofiska frågor kring handikapp. Han arbetar för saken varje dag.

 

Tillgänglighet viktigt för allt fler

Tillgänglighetsfrågor har inte ännu slagit igenom i Helsingfors. Orsaken till detta är snarare attityder än pengar, eftersom utvecklingen enligt professorn inte kostar så mycket som befaras.

Bland annat Helsingfors universitet och Finlands nationalmuseum har konsulterat Simo Vehmas rörande byggnadernas tillgänglighet.

“Det finns fortfarande mycket att göra i Helsingfors beträffande tillgänglighet. Tillgänglighet bör uppfattas i vid bemärkelse, också till exempel gällande syn och hörsel.”

Enligt Simo behöver även tillgängligheten inom kollektivtrafiken utvecklas. Dessutom finns det för få tillgängliga bostäder.

“Man borde kunna ta en öl på en trevlig krog tillsammans med en kompis som sitter i rullstol.”

Simo Vehmas önskar att stadens ledning skulle ta upp tillgänglighetsfrågorna. Dessa frågor berör allt fler människor i takt med att befolkningen åldras. Till exempel måste tjänsterna vara sådana som alla kan använda.

“En fungerande stad för alla. Ingen borde ha något emot det.”

 

Text och foto: Siiri Mäkelä

 

Simo Vehmas valde Laura Sarvilinna som skapare av Helsingfors framtid.

 

Kommentera