Drömmar är till för att förverkligas

”Jag vill förmedla ett budskap till alla unga om att de är älskade och att deras liv har en mening. Och jag vill uppmuntra unga att försöka uppnå sina drömmar.”

Så här beskriver Mira Korhonen, fjolårsstudent, sitt arbete som minior- och juniorledare på Saalem-församlingen i Helsingfors. Mira svarar för planeringen och genomförandet av pingstförsamlingens LIFE-kvällar för ungdomar i högstadieåldern.

”Mitt arbete är jätteintressant. Jag får fritt komma med idéer och prova nya verksamhetssätt.”

I sitt arbete vill Mira erbjuda ungdomarna en trygg plats att vistas på.

”Ungdomarnas hemförhållanden kan variera rätt mycket. Därför är det särskilt viktigt att det finns en sådan här plats, där alla kan vara sig själva.”

 

Liten huvudstad, stor stämning

Drömmar är viktiga för Mira Korhonen. Hon önskar att stadsbornas drömmar skulle synas bättre i hennes kära Helsingfors.

”Det är många som inte vågar börja förverkliga sina drömmar, eftersom de funderar för mycket på vad andra människor tänker. Det gäller att börja göra och engagera sig helt – då finns det potential till vad som helst.”

Konst ligger Mira särskilt varmt om hjärtat. Att skriva och musicera är viktiga sätt för henne att uttrycka sig själv.

”Det vore fint om det fanns mer konst och kreativitet, till exempel gatumusikanter, i det offentliga rummet. Och fastän jag själv gärna sitter tyst på morgonbussen, så önskar jag att människor skulle lära sig att tala mer med varandra.”

Mira trivs utmärkt i Helsingfors.

”Helsingfors är en liten huvudstad, men stämningen här är stor. Förhoppningsvis kan jag för egen del vara med om att skapa en positiv atmosfär i Helsingfors, nu och i framtiden.”

 

Text: Piia Raitavuo

Foto: Sakari Röyskö

 

 

Biniyam Schelling valde Mira Korhonen som skapare av Helsingfors framtid.

Kommentera