Helsingfors är en större story

 

Ett varumärke håller på att skapas för Helsingfors – inte en reklamslogan, utan en berättelse som är lika stor som helsingforsarna.

 

Det är en sammanfattning av det goda som finns i Helsingfors och en modig vy över vad som är på kommande. Bakom berättelsen står alla som är helsingforsare i sinnet och som delar sin upplevelse av staden.

 

Arbetet har ett klart syfte. Vi vill öka det internationella intresset för Helsingfors –

skapa arbete och välfärd. Marknadsföringens närmare mål och metoder kommer att kristalliseras under de kommande sex månaderna.

 

Bloggen BrandNewHelsinki delar information under olika skeden av uppbyggnaden av Helsingforsberättelsen tillsammans med många olika skapare av Helsingfors.