Jokainen haluaa olla hyödyllinen

Vuonna 2011 Hewida Ahmed kaipasi uutta suuntaa elämäänsä. Hän oli ehtinyt suorittaa kaksi tutkintoa ja olla vuosia sekä työelämässä että kotiäitinä. Nyt Hewida kuitenkin halusi tehdä jotakin erityisesti maahanmuuttajanaisten hyväksi.

”Silloin sai alkunsa FINN-MAMU – monikulttuurinen yhdistys – jonka puheenjohtajana edelleen toimin. Yhdistyksemme järjestää toimintaa maahanmuuttajille Vuosaaren Kallahdessa, Malminkartanossa ja Vesalassa nuorisotaloilla.”

FINN-MAMU tarjoaa maahanmuuttajille muun muassa suomen kielen opetusta sekä liikunta-, ruoanlaitto- ja käsityökursseja. Lisäksi yhdistys järjestää juhlia, retkiä ja leirejä. Myös vastaanottokeskuksissa on vierailtu ja kutsuttu pakolaisia mukaan toimintaan.

”Pyrimme ennen kaikkea järjestämään matalan kynnyksen toimintaa maahanmuuttajaäideille. Kun äidit kotoutuvat paremmin ja oppivat uusia asioita, siitä hyötyy koko perhe.”

 

Yhdessä tekemisen tärkeys

Tällä hetkellä Hewida Ahmed on FINN-MAMU -yhdistyksen ainoa palkattu työntekijä; hänen palkkansa maksaa Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Muuten FINN-MAMU -toimintaa pyörittävät vapaaehtoistyöntekijät. Lisäksi on tehty yhteistyötä esimerkiksi Vuosaaren ja Herttoniemen Marttojen sekä Helsingin kaupungin liikuntaviraston ja Monaliikun kanssa.

”Toimintamme kantavana ajatuksena on yhdessä tekeminen. Yksin ihminen ei voi tehdä mitään.”

Hewida painottaa, että sekä kantasuomalaiset että maahanmuuttajat ovat innokkaita tekemään vapaaehtoistyötä.

”Jokainen ihminen haluaa tuntea itsensä hyödylliseksi. On todella tärkeää, että kaikki pääsevät mukaan toimintaan.”

 

Huolena rasismin lisääntyminen

Kairosta Helsinkiin 1990-luvun puolivälissä muuttanut Hewida Ahmed pitää Helsinkiä nykyään kotikaupunkinaan. Yksi asia häntä kuitenkin huolettaa.

”Rasismi ja ulkomaalaistaustaisiin kohdistuva vihamielisyys on selvästi lisääntynyt Helsingissä. Aggressiiviseen käytökseen törmää nykyään paljon useammin kuin 5-10 vuotta sitten. Se pelottaa.”

Hewida toivookin, että ihmiset jaksaisivat vaikeasta taloustilanteesta huolimatta käyttäytyä ystävällisesti toisiaan kohtaan.

”Kantasuomalaiset ja me maahanmuuttajat olemme kaikki samassa veneessä. Jos Suomella menee huonosti, meillä kaikilla menee huonosti. On tärkeää, että toimimme yhteistyössä Suomen rakentamiseksi.”

Tulevaisuutta ajatellen Hewidalla on selkeä viesti Helsingin kaupungille.

”Haluan kiittää Helsingin kaupunkia ja erityisesti nuorisoasiainkeskusta kaikesta yhdistyksemme jo saamasta tuesta. Ja vielä suuri kiitos vapaaehtoistyöntekijöille, työharjoittelijoille ja yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä; sekä erityisesti Kallahden nuorisotalon henkilökunnalle kiitos yhdessä tekemisestä ja hienosta ilmapiiristä. Toivon sydämestäni, että jatkatte toimintamme tukemista myös vuonna 2016.”

 

Teksti: Piia Raitavuo
Kuva: Mari Hohtari

 

Leila Haltia valitsi Hewida Ahmedin Helsingin tulevaisuuden tekijäksi.

Kerro ja kommentoi