Brändityö sai lisävauhtia kaupunginhallitukselta

Helsingin kaupunginhallitus sai  raportin meneillään olevan brändityön nykyvaiheesta ja antoi eväitä jatkovalmistelulle vuoden 2016 ensimmäisessä kokouksessaan. Suunnitelma markkinoinnin kehittämisestä täsmentyy kevään aikana.

Kaupungin brändikonseptia varten haastatellut asiantuntijat sekä työpajoissa ja verkkokanavilla pohdintoihin osallistuneet asukkaat, opiskelijat, matkailijat ja yrittäjät näkevät 2020-luvun Helsingin kaupunkina, jossa vaikutetaan merkittävien ongelmien ratkaisemiseen ja rakennetaan yhdessä maailman edistyksellisintä arkea.

Brändikonseptissa Helsingin tavoitteena on olla tunnettu elämänlaadustaan, puhtaan teknologian ja digitalisaation rohkeista kokeiluista sekä innovaatioista, jotka muuttavat maailmaa ja luovat hyvinvointia. Helsinki haluaa rakentaa sujuvaa ja turvallista arkea, jonka mahdollistavat maailman huippuluokkaa olevat peruspalvelut. Asukkaille jää aikaa ja energiaa osallistua ja luoda myös itse uutta kaupunkikulttuuria.

Helsingissä erilaiset vastakohdat – kuten kaupunki ja luonto, syke ja rauha, tiede ja taide – luovat yhdessä uutta urbaania energiaa. Se synnyttää vetovoimaista omaperäistä kaupunkikulttuuria ja ainutlaatuisia tapahtumia.

Helsingin strategiaohjelmaan perustuva markkinointi- ja brändityö aloitettiin kesäkuussa 2015. Samalla kutsuttiin kaupunkilaiset mukaan. Helsinkiläiset ja kaupungissa vierailleet ovat kommentoineet kaupungin vahvuuksia ja heikkouksia ja sitä millainen tulevaisuuden Helsinki on. On järjestetty työpajoja, tavattu ihmisiä Kampin torilla ja muissa tilaisuuksissa.

Markkinointistrategia valmistuu valitun brändikonseptin pohjalta kevään aikana. Siinä määritellään, mitä Helsinki kaupunkimarkkinoinnilla tavoittelee, mitkä ovat markkinoinnin ydinviestit ja miten markkinointia toteutetaan seuraavien neljän vuoden aikana.

Kiitos kaikille vaikuttaneille! Valmistelu etenee sanoista tekoihin – yhteistyö jatkuu.

 

 

Kerro ja kommentoi