Humaani tehosekoitin

Syksyn aikana järjestetyissä työpajoissa on tartuttu kiinni siihen, mikä erottaa Helsingin muista kaupungeista.

Työpajoihin on osallistunut noin sata helsinkiläistä – elinvoimaisen, hyvinvoivan ja monikulttuurisen Helsingin tekijöitä eri aloilta. He ovat yrittäjiä, tutkijoita, virkamiehiä, toimitusjohtajia ja opiskelijoita, mutta ennen kaikkea kaupunkilaisia.

Saimme työpajoissa vastauksia siihen, mitä meistä puhutaan ja mitä meistä pitäisi puhua.

”Helsinki on humaani tehosekoitin”, yksi työpajatiimi tiivisti puolentoista tunnin pallottelun jälkeen.

”Missä muualla maailmassa teknologia ja design kohtaavat samalla tavalla kuin meillä Suomessa?”, teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushin vastaava tuottaja Nicolas Dolenc kysyi.

Tähän luovaan pakettiin kuuluu pyrkimys hyvän tekemiseen. Esimerkiksi Slushissa 11.11. lanseerattava New Non-Profit -ohjelma rohkaisee yrityksiä ja järjestöjä etsimään ketterämpiä ratkaisuja tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen.

Suomalainen start-up -henki, jossa sisulla on suuri sija, tarvitaan käyttövoimaksi laajemminkin.

Helsinki voi olla otollinen alusta. Eräs toinen tiimi totesi: ”Helsinki on betakaupunki”. Täällä on turvallista testata. Ihmisten väliset hierarkiat ovat matalia ja korkeatasoista osaamista on insinööritieteistä humanismiin ja palvelumuotoiluun. Kokeilukulttuurin kukoistaminen vaatii kuitenkin keskeneräisyyden ja epäonnistumisten sietämistä.

Työpajat sekoittivat ihmisiä ja ajatuksia. Luovasta myllerryksestä on hahmottumassa ensimmäisiä aihioita Helsinki-tarinaksi. Ne tuodaan koettaviksi pian.

Teksti ja kuva: Riikka Lahdensuo

Kerro ja kommentoi