Helsingin vahvuus on moninaisuudessa

”Helsingin suurimmat haasteet mutta myös mahdollisuudet liittyvät siihen, että tässä kaupungissa asuu niin monenlaisia ihmisiä. Huonossa tapauksessa tämä voi johtaa alueiden kielteiseen eriytymiseen ja yleisen eriarvoisuuden kasvamiseen. Meidän on kuitenkin saatava käyttöön helsinkiläinen yhteisöllisyys, jotta erilaiset ihmiset saadaan kohtaamaan toisiaan. Samassa talossa voi asua esimerkiksi yksinäinen vanhus sekä lapsiperhe, joka kaipaisi varamummoa tai -vaaria elämäänsä. Jos nämä ihmiset kohtaavat, niin siinä on valtava potentiaali.”

Näin toteaa Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park -nimisen johdon asiantuntijayrityksen varatoimitusjohtaja ja perustajajäsen, jolla on laaja näkemys Helsingin tulevaisuuteen vaikuttavista trendeistä. Työnsä kautta Tuomo on nimittäin ollut selvittämässä muun muassa Helsingin kaupunginkirjaston kanssa sitä, millainen on tulevaisuuden kirjasto; opetusviraston kanssa sitä, millainen on tulevaisuuden koulu; sekä sosiaaliviraston kanssa sitä, millaisia tarpeita lapsiperheillä on ja miten niihin voidaan tulevaisuudessa vastata. Lisäksi hän on ollut muun muassa yhdessä Helsingin seurakuntien kanssa hahmottelemassa tulevaisuuden seurakuntaa sekä laatimassa Metropolia-ammattikorkeakoulun tulevaisuuden strategiaa.

”Palkitsevinta työssäni on uuden tiedon äärellä oleminen ja uusien tekniikoiden mahdollistama syvällinen tiedonvaihto.”

 

Vaikuttamisen tärkeys

Fountain Parkin toiminnassa yhteiskehittämisellä on keskeinen rooli, ja osallisuuden lisääminen onkin Tuomo Lähdeniemen intohimo.

”On tärkeää, että ihmiset pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä heidän lähiympäristössään tapahtuu.”

Helsingissä osallistaminen ja kaupunkilaisten näkemysten huomioiminen on Tuomon mukaan kehittynyt myönteiseen suuntaan. Positiivisena esimerkkinä hän mainitsee keskustakirjaston, jonka suunnitteluun kaupunkilaiset pääsivät osallistumaan.

”On tärkeää, että kaupunkilaisia kuullaan. Keskeisenä kysymyksenä säilyy kuitenkin se, kuinka paljon kaupunkilaisten näkemykset lopulta vaikuttavat päätöksentekoon.”

 

Omaleimaiset ja elävät kaupunginosat

Helsingin keskeinen vahvuus eli moninaisuus liittyy Tuomo Lähdeniemen mielestä vahvasti kylällisyyteen: siihen, että samaan kaupunkiin mahtuu niin erilaisia kaupunginosia.

”Helsingistä löytyy valtavan urbaaneja alueita, ja sitten toisaalta taas aitoa maaseutumiljöötä kuten vaikkapa Tuomarinkylässä. Itsekin liikun jatkuvasti kahden hyvin erilaisen alueen välillä. Asun Itä-Pakilassa, josta löytyy muun muassa yksi Helsingin vanhimmista aarnimetsistä. Toimistomme taas sijaitsee Arabianrannassa, joka on suurten muutosten keskellä elävä merikaupunginosa.”

Toisaalta Tuomo korostaa sitä, että kaupunginosat eivät ole staattisia vaan jatkuvassa muutoksessa.

”Esimerkiksi asukkaiden ikä vaikuttaa kaupunginosan luonteeseen paljon. Jos vertaan näitä ’omia’ kaupunginosiani toisiinsa, niin Arabianrannassa asuu nyt paljon lapsiperheitä, kun taas Itä-Pakilassa on myös paljon sellaisia perheitä joissa lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa. Kaupunginosien luonne elää ja muuttuu asukkaiden ikäsyklin mukana.”

 

Alueidentiteettejä voidaan vahvistaa koulutuksella

Yhteisöllisyys ja alueellinen vaikuttaminen ovat Tuomolle Lähdeniemelle tärkeitä asioita vapaa-ajallakin.

”Olen itse tosi sosiaalinen ihminen ja verkostoidun mielelläni. OIen ollut mukana esimerkiksi lasteni koulujen johtokunnissa sekä toiminut erilaisissa vastuutehtävissä heidän harrastuksiinsa liittyen. Nyt lapseni ovat jo aikuisia, mutta olemme edelleen säilyneet ystävinä heidän lapsuudenkavereidensa vanhempien kanssa. Käymme säännöllisesti yhdessä nauttimassa kulttuurielämyksistä Kansallisteatterissa sekä Helsingin kaupunginteatterissa.”

Tuomo on aktiivinen vaikuttaja myös kotikaupunginosassaan Itä-Pakilassa. Hän on esimerkiksi ollut mukana perustamassa Itä-Pakila-yhdistystä, jonka aktiivisena jäsenenä edelleen toimii, sekä kirjoittamassa alueella sijaitsevan Metsolan koulun historiikkia.

”Metsolan koulu sijaitsee keskellä metsää, mikä mahdollistaa hienolla tavalla luonnon hyödyntämisen opetuksessa. Toivonkin, että tulevaisuuden koulussa oppiminen ei tapahtuisi vain koulurakennuksessa, vaan oppimisympäristö käsitettäisiin laajemmin. Näin koulutuksen kautta voitaisiin vahvistaa myönteisellä tavalla eri alueiden identiteettejä.”

 

Teksti: Piia Raitavuo

Kuva: Anna Dammert

 

 

Maarit Rossi valitsi Tuomo Lähdeniemen Helsingin tulevaisuuden tekijäksi.

Kerro ja kommentoi