Helsingin maine syntyy yhdessä tekemällä

Helsingin kaupungille on valmisteltu markkinoinnin tavoitteita ja suunnittelua ohjaava brändikonsepti ja markkinointistrategia, jotka kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 23.5.2016.

Markkinointistrategian tavoitteena on parantaa kaupungin asemaa kilpailussa matkailijoista, investoinneista, tapahtumista ja osaajista.

Helsingin brändikonseptin ytimessä on helsinkiläisten halu ratkaista merkityksellisiä ongelmia ja rakentaa yhdessä maailman edistyksellisintä arkea: Helsinki vuonna 2020 on vaikuttavien ihmisten, tekojen ja kohtaamisten kaupunki.

Kaupunki tahtoo olla houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille, yhteisöille ja yksilöille, jotka haluavat tehdä maailmasta paremman paikan. Vaikuttamalla asioihin, joilla on oikeasti merkitystä, Helsinki ja helsinkiläiset rakentavat uudenlaista tulevaisuuden hyvinvointia puhtaan teknologian ja digitalisaation avulla.

Asukkaille toimiva, turvallinen ja aktiivinen arki syntyy yhdessä tekemällä ja uutta keksimällä. Kaupungin nykyiset korkeatasoiset palvelut ja jatkuva kehitystyö luovat perustan brändin toteutumiselle. Helsingin kaupunkiorganisaation tavoitteena on olla ratkaisukeskeinen kumppani, jonka osaaminen ja palvelut tuovat merkittävää arvoa uusien ideoiden ja kokeilujen käynnistämisessä.

Markkinoinnin tavoitteena on myös parantaa Helsingin palvelu- ja elämystarjonnan löydettävyyttä ja houkuttelevuutta ja vahvistaa helsinkiläisten, yhteisöjen ja yritysten tahtoa markkinoida omaa kaupunkiaan. Markkinoinnissa nostetaan esiin vaikuttavimmat teot, tapahtumat ja ihmiset.

Helsingin strategiaohjelmaan perustuva kaupungin markkinoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen käynnistyi vuonna 2013. Kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen on osa kaupungin vetovoiman ja viihtyisyyden kehittämistä ja elinkeinopolitiikkaa, jolla tähdätään koko Suomen vetovoiman vahvistamiseen kansainvälisesti.

Tammikuussa 2016 työstä esitettiin kaupunginhallitukselle väliraportti, jonka pohjalta valmisteltiin Helsingin ensimmäinen koko kaupunkiorganisaation markkinointia ohjaava brändikonsepti ja markkinointistrategia. Valmistelun on tehnyt kaupunginkanslian elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö ja projektiin on osallistunut laajasti helsinkiläisiä sekä kaupungissa toimivia yhteisöjä ja yrityksiä.

Tutustu tarkemmin uuteen brändiin

Lisätiedot:
Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, puh. 050 559 9183
Kaupunkimarkkinointiyksikön päällikkö Saila Machere, puh. 040 516 8022

3.5ar

Kerro ja kommentoi