Helsinki on vuonna 2020
vaikuttavien ihmisten, tekojen ja kohtaamisten kaupunki

Helsinki on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä kaupungeista, jossa kaupunkikuva kansainvälistyy ja uusia kaupunginosia rakennetaan aivan kantakaupunkiin. Samalla kaupunkiin on syntynyt uudenlainen voimavara: urbaani yhteisöllisyys, joka muovaa kaupunkiamme entistä paremmaksi paikaksi asua, opiskella, vierailla ja yrittää.

Lähes vuoden mittainen Brand New Helsinki -projekti kartoitti Helsingin vahvuuksia ja heikkouksia sekä kokosi yhteen näkemyksen siitä, mistä haluamme että Helsinki tulevaisuudessa maailmalla tunnetaan.

Elämänlaadultaan Helsinki on jo nyt maailman parhaita paikkoja asua. Elinkeinoelämän ja kasvuyritysten kannalta kaupunkimme on yksi maailman innovatiivisimmista. Matkailijoille tarjoamme virkistävän kohteen, jonka vetovoima syntyy urbaanin luonnon ja omintakeisen kaupunkikulttuurin yhdistelmästä.

Mielikuva Helsingistä syntyy kaikkialla, missä ihmiset kokevat kaupungin. Helsingin maineen tärkein sisältö ja tärkeimmät tekijät ovat helsinkiläiset itse. Pääkaupunkiseudulla on käytännössä yli miljoona kaupunkilähettilästä. Kuka tahansa meistä ja me kaikki yhdessä vaikutamme siihen, millainen Helsingin maine on. Helsinkiläisyys on asenne, tunnetila ja elämisen tapa.

Helsinki tarkoittaa ihmisiä, joiden intohimona on merkityksellisten ongelmien ratkaiseminen ja maailman edistyksellisin arki.

Helsinki2020: Lue lisää Helsingin uudesta brändistä

Ajankohtaista


Helsingin maine syntyy yhdessä tekemällä

Helsingin kaupungille on valmisteltu markkinoinnin tavoitteita ja suunnittelua ohjaava brändikonsepti ja markkinointistrategia, jotka kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 23.5.2016. Markkinointistrategian tavoitteena on parantaa kaupungin asemaa kilpailussa matkailijoista, investoinneista, tapahtumista ja osaajista. Helsingin brändikonseptin ytimessä on helsinkiläisten halu ratkaista merkityksellisiä ongelmia ja rakentaa yhdessä maailman edistyksellisintä arkea: Helsinki vuonna 2020 on vaikuttavien ihmisten, tekojen ja kohtaamisten kaupunki. Kaupunki…

Lue lisää

Tutkimusvaiheen yhteenvedot

Helsingin brändiprojektin aikana on tehty kartoitus Helsingin vahvuuksista ja heikkouksista sekä havainnoitu lähitulevaisuuden näkymiä. Materiaalina on ollut tutkimuksia, henkilöhaastatteluja, eri kohderyhmien kokemuskarttoja, kilpailija-analyyseja ja teemoja työstäviä työpajoja. Noin parisataa kaupunkilaista osallistui alkuvaiheen kartoitukseen ja testausvaiheessa mukana oli useita tuhansia helsinkiläisiä. Voit tutustua koosteisiin: 1)  Yhteenveto tutkimuksista ja haastatteluista 2)  Tutkimusten yhteenveto 3) Haastattelujen yhteenveto 4) Kilpailijakaupunkien vertailu 5) Kilpailijakaupungit…

Lue lisää

Helsingin tekijät


Helsingin tekijät ovat paikan paras mainos

Parhaat paikat ovat kiinnostavia innostavan ilmapiirin vuoksi. Helsinkiläisten hyvinvoinnista kumpuaa paljon. Omasta kaupungistaan ylpeät asukkaat ovat paikan paras mainos. Enää ei voi ajatella, että palvelemme erikseen asukasta, matkailijaa, osaajaa tai investoijaa. Jokainen vierailija voi olla potentiaalinen ”hengeltään helsinkiläinen”, joka investoi Helsinkiin aikaa, rahaa ja rakkautta. Helsingin tekijät -sarjassa olemme esitelleet viikottain kaksi henkilöä, jotka vaikuttavat omalla…

Lue lisää